Voorwoord / Disclamer

Het gebruik van deze 231 GPS routes is vrij voor persoonlijk gebruik. De routes mogen niet door derden commercieel worden aangeboden en/of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd voor (in)direct winstbejag. Het gebruik van de routes is voor eigen risico. Tijdens het volgen van een route gelden de normale verkeersregels en bent u verantwoordelijk voor uw eigen gedrag. Het is mogelijk dat door een wegomlegging, een verandering aan het wegennet of door slecht ontvangst van satellietsignalen het niet mogelijk is om de route exact te volgen. Het volgen van de route is een mogelijkheid en zeker geen verplichting. Daar waar de routes over particulier terrein gaan dient men vooraf toestemming aan de eigenaar te vragen. De beheerder van dit blog doet zijn uiterste best om materiaal te plaatsen waarop geen copyrights van toepassing zijn. Mocht u toch wat tegenkomen waarvan u denkt dat daar copyrights voor gelden, plaats dan een bericht bij de route waarin u uitlegt waarom dit zo is zodat de eigenaar de mogelijkheid heeft het materiaal te verwijderen. Dit blog is géén commerciële site.

ATTENTIE - Vanaf de Zwarte Woud Toer 2016 worden er op dit blog naast de Garmin ook TomTom (TT) navigatie routebestanden gepubliceerd. Beide in GPX (inclusief de tracks) en voor de TT als extra ook nog de ITN bestanden. In het verleden werden hier alleen de GDB bestanden voor Garmin geleverd. Wees geïnformeerd dat je dit formaat ook voor de TT kan gebruiken en wel op de volgende manier: Open het bestand in het gratis programma Basecamp. Sla het bestand op als GPX. Open het GPX bestand in het online programma MyRoute-app met de TT kaart geactiveerd. Vergelijk de route met de Garmin route en pas aan waar nodig. Sla het bestand op als een TT GPX of ITN bestand.

Molshoop toertocht 2009

Aantal dagen: 2
Omgeving: Sauerland
Land(en): NL, DE
Totale afstand: 812km

Start: Hellendoorn (NL)
Finish: Hellendoorn (NL)


Download route - Optie 1
Download route - Optie 2